An Tâm Với Thời Gian

cửa thép, cửa thép chống cháy, cửa cuốn, cửa cuốn chống cháy, cửa nhôm kính thông minh, cửa thép vân gỗ...

kính chống cháy EI

Bảng độ dày và kích thước tiêu chuẩn của kính

STT Chiều dày kính Kích thước nhỏ nhất (mm) Kích thước khổ vừa (mm) Kích thước lớn nhất (mm)
1 4mm 150 x 300 500 x 700 1500 x 2200
2 5mm 150 x 300 500 x 700 1500 x 2200
3 6mm 150 x 300 500 x 700 1500 x 2200
4 8mm 150 x 300 500 x 700 1500 x 2200
5 10mm 150 x 300 500 x 700 1500 x 2200
6 12mm 150 x 300 500 x 700 1500 x 2200
7 15mm 150 x 300 500 x 700 1500 x 2200
8 19mm 150 x 300 500 x 700 1500 x 2200

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm khác

cửa kính chống cháy EI

cửa kính chống cháy EI

cửa kính chống cháy EI 35,EI 45,EI 60,EI 70,EI 90,EI 120 phút

vách kính chống cháy EI

vách kính chống cháy EI

vách kính chống cháy EI 35,EI 45,EI 60,EI 70,EI 90,EI 120 phút

Khách hàng - Đối tác

Support Online (24/7) 0913220117